ඇලෙන සුළු පෑන

 • Cleanroom භාවිතා කරන්න Silicon head Sticky Pen

  Cleanroom භාවිතා කරන්න Silicon head Sticky Pen

  මූලික තොරතුරු.

  අයිතමයේ නම: පිරිසිදු කාමරය ඇලෙන පෑන

  මැලියම්: දුර්වල, මධ්යම, ඉහළ හෝ වෙනත් අභිරුචිකරණය

  ප්රධාන ද්රව්ය: සිලිකන්

  ශරීර ද්රව්ය: ABS ප්ලාස්ටික්

  OEM: පැකේජයේ පාරිභෝගික ලාංඡනය තිබේ

  ප්‍රමාණය: 13MM, සිලිකොන් දිග: 8MM, විෂ්කම්භය: 5MM