අත් ආවරණය

 • ඉවත දැමිය හැකි නිල් PE අත් ආවරණ

  ඉවත දැමිය හැකි නිල් PE අත් ආවරණ

  මූලික තොරතුරු.

  අයිතමයේ නම: අත් ආවරණ.

  ද්රව්ය: PP, වියන ලද, පොලිප්රොපිලීන්, CPE, වයිනයිල්

  බර: 30-40gsm.නැතහොත් අභිරුචිකරණය කර ඇත

  වර්ණය: සුදු, නිල්, රතු, කහ, කොළ ආදිය

  විශාලත්වය: 20*35cm'.

  අභිරුචිකරණය: වර්ණය, ප්රමාණය, බර, ඇසුරුම්

  සම්මත ඇසුරුම්: 100 pcs / බෑගය, 2000 pcs / පෙට්ටි.